15 Aralık 2018

Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
Vücuda alınan besin maddeleri, yaşamsal etkinlikler için gerekli olan enerjinin karşılanması amacıyla doku ve organlara kullanılır. Besinleri kullanılması sonucu vücutta atık maddeler oluşur.
Atık maddelerin vücuttan dışarı atılması işlemi boşaltım olarak adlandırılır.
Boşaltım olayında görev yapan yapı ve organların tümüne boşaltım sistemi adı verilir. Boşaltım sistemi yapı ve organları; Böbrekler, idrar borusu (üreter), idrar kesesi ve idrar kanalı (üretra)dır.


Böbrekler: Her sağlıklı insan vücudunda sağda ve solda olmak üzere iki adet bulunur. Şekilleri fasulyeye benzeyen organımızdır.
Vücudumuzdaki doku ve organlardan toplanan kan böbrek atardamarı ile böbreklere gelir
Vücuttan gelen kandaki atık maddeleri süzerek kani atik maddelerden temizler ve idrarı oluşturur.
İdrar borusu:Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır.
İdrar kesesi: İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısımdır.
Üretra (İdrar kanalı): İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır.

Vücutta oluşan atık maddeler sadece böbrekler tarafından vücudumuzdan uzaklaştırılmaz. Vücuttaki farklı organlar farklı atık maddelerin dışarı atılmasında görevlidir. Bu organlarımız; kalın bağırsak, akciğer, karaciğer ve deridir.

Deri: vücudumuzda oluşan atık maddeleri ve tuzun fazlasını ter bezleri yardımıyla su ile birlikte dışarı atar. 
Akciğerler: Kan içindeki karbondioksit ile birlikte bir miktar su buharını, soluk verme işlemi yoluyla dışarı verir.
Kalın bağırsak: su ve sindirim sonucu oluşan besin atıklarını dışkı olarak vücuttan uzaklaştırır.
Karaciğer: vücutta oluşan zehirli maddelerin daha az zehirli hale getirilmesini sağlar.


0 Yorumlar: