16 Aralık 2018

Fiziksel Değişim: Maddenin iç yapısında değişiklik olmadan dış görünüşünde gerçekleşen değişimler fiziksel değişimlerdir. Fiziksel değişim sonucunda maddelerin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişebilir. Fiziksel değişimde yeni madde oluşmaz sadece maddenin dış görünümü değişir.
·        Kırılma:  Camın kırılması, Odunun kırılması
·        Yırtılma: Kağıdın yırtılması, Elbisenin yırtılması
·        Ezilme: Buğdayın un haline getirilmesi
·        Hal değişimi: Buharlaşma, Erime, Donma, Yoğuşma
·        Kuruma:  Kayısının kuruması
·        Çözünme: Tuzun veya şekerin suda çözünmesi
Kimyasal Değişim: Maddenin iç yapısının değişerek yeni madde oluşmasına kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimde maddeyi oluşturan taneciklerinin yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur.
·        Ekşime:  Yoğurdun ekşimesi, Hamurun ekşimesi
·        Yanma: Odunun kömürün yanması
·        Küflenme: Ekmeğin elmanın küflenmesi
·        Çürüme: Kağıdın çürümesi, odunun çürümesi
·        Mayalanma:Hamurun veya sütün mayalanması
·        Paslanma: Demirin paslanması
·        Bozulma: Sütün bozulması
·        Küflenme: Ekmeğin küflenmesi

0 Yorumlar: