23 Aralık 2018

Kimyasal Tepkimeler

Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir.
Kimyasal tepkime atomlar arasındaki bağlar kırılarak yeni kimyasal bağlar oluşur.
Örnek: Yanma, paslanma, çürüme, ekşime, solunum, fotosentez, sindirim gibi olaylar kimyasal tepkimedir.
Kimyasal tepkimeler yazılırken kimyasal denklem şeklinde gösterilir.
Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime oku “ ” ile gösterilir.
Tepkimeye giren maddeler sol tarafa, kimyasal tepkime sonucu oluşan ürünler sağ tarafa yazılır.
Örnek: Tepkimeye Giren Maddeler Tepkime de Oluşan Ürünler
Kimyasal Tepkime Denklemi: A + B → C şeklinde gösterilir.
Kimyasal Tepkimeler

Not: Kimyasal tepkime sonucu maddelerin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur.
Not: Kimyasal tepkimelerde yeni maddelerin oluşum sebebi atomlar arası bağların kırılması ve yerine yeni bağların oluşmasıdır.

Kimyasal Tepkimenin Özellikleri

1.Kimyasal tepkimeye sonucu giren maddeler özelliklerini kaybederek yeni bir madde oluşur.
Örnek: Yanıcı bir madde olan hidrojen (H2) ile yakıcı madde oksijen (O2) arasındaki kimyasal tepkime sonucu, söndürücü özelliğe sahip olan su (H2O) oluşur.
Suyun Kimyasal Tepkimesi
2.Tepkime sonucu, tepkimeye giren maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir.
3.Kimyasal tepkime sonucu tepkimeye giren maddelerin atom cinsi değişmez.
4.Kimyasal tepkime sonucu tepkimeye giren maddelerin atom sayıları değişmez.
Örnek: Yukarıda su oluşum tepkimesinde 4 hidrojen ve 2 oksijen tepkimeye girmiş, 4 hidrojen ve 2 oksijen tepkimeden çıkmıştır.

Soru 1: X2 ve Ymolekülü etkileşime geçerek XY bileşiğini oluşturmaktadır.

Kimyasal Tepkime Denklemi
Gerçekleşen bu kimyasal tepkime ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi söylenemez?
A) Tepkime sırasında X2 ve Y2 atomları arasındaki bağlar kırılır.
B) Tepkime sonunda X ve Y atomları arasında yeni bağlar oluşur.
C) Tepkime sonunda X ve Y atomlarının sayısı değişmez.
D) Oluşan XY maddesi X2 ve Y2 moleküllerinin özelliklerine sahiptir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Tepkime sonucu, tepkimeye giren maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Cevap D’dir.


5.Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

Örnek: 32 g S (kükürt) ile 32 g O2 (oksijen) tepkimeye girerek 64 g SO2 (kükürtdioksit) oluşur.


6.Kimyasal tepkime sırasında giren madde miktarı azalırken, oluşan ürünlerin miktarı artar.

Soru 2: A ve B maddelerinin etkileşimi sonucu oluşan C maddesinin grafiği şekildeki gibi verilmiştir.
Kimyasal Tepkime Grafiği
Grafiği verilen bu kimyasal tepkime ile ilğili yorumlarından hangisi yapılamaz ?
A) Tepkime denklemi A + B → C şeklindedir.
B) Tepkime sırasında A ve B maddesinin kütlesi azalır.
C) Oluşan C maddesini kütlesi A ve B maddesinden fazladır.
D) Oluşan C maddesi A ve B maddesinde farklı özelliklere sahiptir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Cevap C’dir.


7.Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan moleküllere bileşikler denir.
Örnek: Su, karbondioksit, yemek tuzu ve şeker gibi bileşikler kimyasal tepkime sonucu oluşur.
Not: Kimyasal tepkimeler sırasında; renk değişimi, gaz çıkışı, ısı ve ışık çıkışı görülebilir.


0 Yorumlar: