23 Aralık 2018

Kimyasal Tepkimeler

Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir.  Yanma, paslanma, çürüme, ekşime, solunum, fotosentez, sindirim gibi olaylar kimyasal tepkimeye örnek verilebilir.
Kimyasal tepkimeler yazılırken kimyasal denklem şeklinde gösterilir.
Kimyasal tepkimeye  giren madeler sol tarafa, kimyasal tepkime sonucu oluşan ürünler ise sağ tarafa yazılır.

Kimyasal Tepkimeler
Kimyasal tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybederek tepkime sonucu yeni bir madde oluşur.
Tepkime sonucu oluşan yeni maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
Örneğin yanıcı bir madde olan hidrojen (H2) ile yakıcı madde oksijen (O2) arasındaki kimyasal tepkime sonucu, özellikleri bu iki maddeye de benzemeyen su (H2O) oluşur.
Kimyasal tepkimeler sonucu bileşikler oluşur. Örnek: Su, karbondioksit, yemek tuzu gibi pek çok bileşik kimyasal tepkime sonucu oluşur.
Kimyasal tepkime sırasında tepkimeye giren ve çıkan maddelerin atom sayılarında bir değişiklik olmaz.
Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Kimyasal tepkimelerde  kütle korunur.
Örneğin 32 g S (kükürt) ile 32 g O2 (oksijen) tepkimeye girerek 64 g SO2 (kükürtdioksit) oluşur.0 Comments: