17 Aralık 2018

Kütle ve Ağırlık İlişkisi

 Dünya’nın, bize ve tüm varlıklara uyguladığı bu kuvvete yer çekimi kuvveti denir.
Yer çekiminin yönü yerin merkezine doğrudur. Dünya tüm cisimleri merkezine doğru çekmek ister. Yer çekimi ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Dünya yüzeyinden uzaklaştıkça yerçekimi azalır.

Yerkürenin çekimi tek yönlü değildir. Karşılıklı kütleler arasında bir çekim kuvveti vardır. Bu kuvvete kütle çekim kuvveti denir. Evrendeki tüm kütleler arasında bir çekim kuvveti vardır.

Günlük yaşamda kütle ve ağırlık çok karıştırılan kavramlardandır. Oysa kütle ve ağırlık birbirlerinden farklı kavramlardır.
Kütle ve Özellikleri;
·        Maddenin değişmeyen miktarına Kütle denir.
·        Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
·        Kütle birimleri: Gram, kilogram ve tondur.
·        Kütle cismin bulunduğu yere göre değişmez.

Ağırlık ve Özellikleri;
·        Dünya üzerinde­ki cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık da denir.
·        Ağırlık da bir kuvvet olduğu için dinamometre ile ölçülür.
·        Ağırlığın Birimi Newtondur. “N” harfi ile gösterilir.
·        Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişir.
 Yer çekimi kuvveti cismin kütlesine bağlı olarak deği­şir. Cismin kütlesi arttıkça ona etki eden yer çekimi kuvve­ti, yani ağırlığı da artar.

  Dünya’mız her 1 kg kütleye 9.81 N çekim kuvveti uygular. Yani Dünya’da 1 kg kütleli bir cismin ağırlığı yaklaşık 10 N’dır. Dünyada kütle ağırlığa çevrilirken 10 ile çarpılır.

  Ağırlık ile kütle arasındaki en büyük farklılık; Bir maddenin kütlesi, bulunduğu yere göre değişmezken ağırlığı, Dün­ya’nın farklı yerlerinde farklı hissedilir. Yeryüzünden uzaklaşıldıkça yer çekimi kuvvetinin etkisi azaldığı için ağırlık azalır. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça ağırlık azalır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe ağırlık artar.

  Dünyadaki ağırlık aydakinden daha fazladır. Bir cismin kütlesi Ay’da değişmezken ağırlığı Dünya’dakinin 1/6 ’sı kadardır.

 Dünya’nın dışında diğer gezegenlerde de ağırlık farklı ölçülür. Uzayda yer çekimi kuvveti olmadığından dolayı uzayın her noktasında ağırlık sıfır olur.

0 Yorumlar: