16 Aralık 2018

Kuvvetin Özellikleri
Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden cismi durduran, cismin hızını yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye "kuvvet" denir.
·     Kuvvetin birimi Newton (Nivtın)dur. “N” sembolü ile gösterilir.
    Örnek: 10N, 20N, 30N, 42N, 50N kuvvete örnek olarak verilebilir.
·         Kuvvet, dinamometre adı verilen bir araçla ölçülür.
·         Kuvvet’in İngilizce karşılığı olan Force(fors) kelimesinden dolayı “F” harfi ile gösterilir.
Kuvvetin özelliklerini; Kuvvetin Büyüklüğü, Kuvvetin Yönü ve Kuvvetin Doğrultusu olmak üzere sınıflandırılabilir.
Her kuvvetin yönüdoğrultusu ve büyüklüğü vardır. Bir kuvvetin cisim üzerinde ne gibi bir etki bırakabileceğini belirleyebilmemiz için kuvvetin bu üç özelliğini bilmemiz gerekir.

Kuvvetin Özellikleri
Kuvvetin Büyüklüğü: Uyguladığımız kuvvetin büyüklügünü dinamometre denen aletlerle ölçeriz. Dinamometrede okunan değer kuvvetin büyüklüğünü gösterir. Kuvvet ışınlar çizilerek gösterilir ışınların uzunluğu kuvvettin büyüklüğünü gösterir.

Örnek: 5N, 7N, 10N, 25N gibi ifadeler kuvvetin büyüklüğünü gösterir.
Kuvvetin Doğrultusu:  Kuvvetin doğrultusunu gösterirken genelde yön kavramları kullanılır yada x-y sayı kordinat düzlemi kullanılır. Kuvvetin doğrultusu kuvvetin hangi iki nokta arasında olduğudur. Kısaca kuvvetin doğrultusu kuvvet Nereden – Nereye gidiyor sorusuna alınan cevaptır.
Kuvvetin Yönü: Yön ve doğrultu birbirinden farklı kavramlardır. Kuvvetin yönü kuvvetin hangi tarafa doğru uygulandığıdır.
Kuvvetin yönü ve büyüklüğü ışınlar çizilerek gösterilir. ışın ucu kuvvetin yönünü, ışın uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü gösterir.
Kuvvetin;
• Doğrultusu:  doğu - batı
• Yönü:           doğu yönünde
• Büyüklüğü : 4 birimdir


• Cisme etki eden kuvvet, A noktasına uygulanmıştır.
• Kuvvet yatay doğrultuda uygulanmıştır. Kuvvetin doğrultusu doğu - batı” şeklinde de ifade edilebilir.
• Kuvvet sağa doğru uygulanmıştır. Kuvvetin yönüdoğu yönünde” şeklinde ifade edilebilir.
Kuvvetin büyüklüğü 4 birimdir.


Bileşke Kuvvet: İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir. Bileşke kuvvet R harfi ile gösterilir. Bileşke kuvvete Net Kuvvette denir.
·        Aynı Yönlü Kuvvetlede Bileşke kuvvetin büyüklüğü cisme etki eden kuvvetler
toplanarak hesaplanır: R = F1 + F2
      ·        Zıt Yönlü Kuvvetlerde bileşke kuvvet, büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak hesaplanır.   R = F1 – F2 

Dengelenmiş Kuvvetler: Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşke kuvveti sıfır olan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir. Dengelenmiş kuvvet etkisinde olan cisimler duruyorsa durmaya , hareket halinde ise sabit suratle hareketine devam eder.

Dengelenmemiş Kuvvetler: Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşke kuvveti sıfırdan farklı olan kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde olan cisimler duruyorsa hareket etmeye başlar , hareket halinde ise hızları artar yada azalır.

0 Comments: