22 Aralık 2018

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı
Bütün maddeler gözle göremediğiniz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin kendilerine özgü yapı taşları vardır.
·        Maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığına atom denir.
·        Atomun yapısında: Proton, nötron ve elektronlar bulunur.
·        Proton ve nötron atomun merkezinde (çekirdek) bulunurken, elektronlar ise çekirdek etrafında hareketli halde bulunur.


Maddenin Tanecikli Yapısı

Proton: Atomun merkezinde bulunan  pozitif (+) yüklü taneciklerdir, “P” harfi ile gösterilir.
Nötron : Atomun merkezinde bulunan   yüksüz taneciklerdir, “n” harfi ile gösterilir.
Elektron: Çekirdeğin etrafında sürekli dönme hareketi yapan negatif (-) yüklü taneciklerdir. “e” harfi ile gösterilir.
·        Elektronların dönme hareketini gerçekleştirdiği hacimli bölgelere katman denir.
·        Atomun kütlesini proton ve nötron oluşturur çünkü, elektronların kütle­si  proton ve nötronun kütlesinin yaklaşık 1/2000’i kadar
·        Atomun hacmini elektronlar oluşturur. Elektronlar çekirdek etrafında hareketli ve çok geniş bir alan kaplamaktadırlar.
·        Atomun yapısında bulunan protonlar atomun kimliğini oluşturur. Atomun sahip olduğu proton sayısı atom numarası denir.
·        Aynı proton sayısına sahip atomlar, birbiri ile benzer özellik gösterebilir.

·        Bir atomda proton ve elektron sayısı birbirine eşitse bu atomlara nötr atom denir.


Atom ile İlgili Tarihsel Süreç
Atom ile İlgili Tarihsel Süreç

1)Democritus: Maddeleri oluşturan en küçük taneciğe, bölünemez anlamına gelen “atomos(atom)” adını vermiştir.
2)John Dalton : Atomları, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir.
3)George Johnstone Stoney: Atomun içindeki negatif taneciklere elektron ismini vermiştir.
4)John Joseph Thomson: Atomu üzümlü keke benzetmiştir. Kek pozitif yükü, üzümler ise negatif yükleri simgeliyordu. Atomun parçalanamaz fikrini ortadan kaldırmıştır.
5)Ernest Rutherford: Atomdaki pozitif yükler protondur ve protonlar çekirdekte bulunur. Elektronlar çekirdek etrafında hareketli haldedir. Yaptığı modeli güneş sistemine benzetmiştir. Güneşi atomun çekirdeğine, gezegenleri ise elektronlara benzetmiştir.
6) Niels Bohr:  Elektronların çekirdek etrafında dolanmaktadır. Elektronlar çekirdeğe belirli uzaklıktaki katmanlarda bulunmaktadır.
7) Modern Atom Teorisi : Günümüzde geçerliliğini koruyan atom görüşüdür. Elektronlar çok hızlı hareket etmektedir ve yerleri belirlenemez. Elektronların bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere "Elektron Bulutu" denilmektedir.
8)James Chadwick: Protonların çekirdekte yalnız olmadığını, burada yüksüz taneciklerin de (nötron) bulunduğunu keşfetmiştir.

0 Yorumlar: