13 Aralık 2018

Periyodik Sistem ve Özellikleri

Doğada bulunan elementlerin her birinin özelliklerini ayrı ayrı incelemek zor ve zahmetli bir iştir.
Elementlerin daha kolay incelenebilmesi için benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem Çalışmaları

1.Wolfgang Döbereiner: Elementleri belirli bir düzene koymak için ilk çalışmayı yapan kişidir.
Elementleri benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre üçlü gruplara ayırmıştır.
2.Alexandre Beguyer: Elementleri silindir üzerine sarmal şekilde sıralamıştır.
Benzer özelliklerdeki elementler bu silindir üzerinde düşey satırlarda yer almıştır.
3.John Newlands: Elementleri sekizli gruplar halinde sınıflandırmıştır.
Periyodik tabloyu müzikteki notalara benzetmiştir.
4.Dimitri Mendeleyev: Elementleri atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra halinde dizerek oluşturmuştur. Periyodik sistemin babası olarak bilinir.
Not: Lothar Meyer, Mendeleyev ile aynı zamanda elementleri benzer biçimde sıralamıştır.
5.Henry Moseley: Elementler atom numaralarına göre yatay olarak sıralamıştır.
Günümüzdeki periyodik sistemin temelini atmıştır.
6.Glenn Seaborg: Periyodik tabloya en altta iki satır eklemiştir.
Günümüzde kullandığımız periyodik sisteme son şeklini vermiştir.

Periyodik Sistem

Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandıklarında oluşan tabloya Periyodik Sistem denir.
Periyodik sistemde benzer fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrarlanmıştır.
Periyodik sistemde alt alta gelen elementler genellikle birbirine benzer kimyasal özellikler gösterir.
Periyodik Sistem

Periyodik tabloda periyot ve grup olarak iki bölümden oluşur.
Periyot: Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot adı verilir.
Periyodik sistemde 7 tane periyot bulunur.
Not: Aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynıdır.

Grup: Periyodik sistemdeki düşey sıralara grup denir.
Periyodik sistemde 18 tane grup vardır.
Bunlardan 8 tanesi A Grubu, 10 tanesi B grubu (3 tane 8B grubu) dur.
Not: Aynı gruptaki elementler genellikle benzer kimyasal özellik gösterirler.

Dünya’daki her şey elementlerden oluşur.
Elementler görünüm, elektriği iletme, fiziksel hâl, elektron alıp verme gibi farklı özelliklere sahiptir.
Elementler özelliklerine göre; metal, ametal ve yarı metal olarak üç gruba ayrılır.
Metal, Yarı metal ve Ametal
Metallerin özellikleri:
· Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunurlar. Sadece cıva (Hg) katı hâlde bulunmaz.
· Yüzeyleri parlaktır.
· Tel ve levha hâline getirilebilirler.
· Isıyı ve elektriği iletirler.
· Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
· Atomik yapılıdırlar.
· Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. “Alaşım” adı verilen homojen karışımları oluştururlar.

 

Yarı Metallerin Özellikleri: Hem metallerin hemde ametallerin özelliklerini sahiptirler.
· Oda sıcaklığında katı hâldedir.
· Parlak veya mat görünümlü olabilir.
· Kırılgan değildir bu yüzden işlenebilirler.
· Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi bir şekilde iletir.

Yarı metallerin Kodlaması: Polonyalı Bora Simit Getirince Askerlikten Subaylığa Terfi etti.


Ametallerin özellikleri:
· Yüzeyleri mattır.
· Isı ve elektriği iyi iletmezler.
· Tel ve levha hâline gelmezler.
· Molekül yapılıdırlar.
· Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
· Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Ametallerin Kodlamasısı: COP HaSaN Flor Clorun Burnunu Isırıp Sepete Attı + Soygazlar

 

Soygazların özellikleri: 8A grubu elementleridir.
· Ametallerin özel bir grubudur.
· Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
· Oda sıcaklığında tek atomlu gaz hâlde bulunurlar.
· Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal reaksiyona girmezler.

Soygazların Kodlaması:Hergele Necati Arsız Karsını Xesti, Rendeledi.0 Yorumlar: