13 Aralık 2018

Periyodik Sistem ve Özellikleri

Periyodik Sistem ve Özellikleri
Atomlar, proton sayılarına göre çizelgeye yerleştirildiğinde elementlerin özellikleri belirli aralıklarla tekrar eden bu tabloya periyodik sistem (periyodik tablo) adı verilmiştir.

Gemişten günümüze periyodik sistem çalışmaları;
1)Elementleri belirli bir düzene koymak için yapılan ilk çalışma Wolfgang Döbereiner (Volfgank Döberayner) tarafından yapıldı. Döbereiner, Elementleri üçlü gruplar hâlinde düzenlenebileceğini fark etti.
2)John Newlands (Can Nivlınds) elementleri sekizli gruplar hâlinde ayırdı.
3)Günümüz periyodik sistem temeli Dimitri Mendeleyev’e (Dimitri Mendeleyev) aittir. Elementleri atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra hâlinde dizerek oluşturmuştur.
4)Henry Moseley (Henri Mozeli) Elementler atom numaralarına göre yatay olarak sıralama yaparak günümüz periyodik sistemi ortaya çıkmıştır.
 Periyodik sistemdeki düşey sıralara grup denir. Periyodik sistemde 18 tane grup vardır. Bunlardan 8 tanesi A Grubu, 10 tanesi B  (3 tane 8B grubu) dur. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterirler.
 Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot adı verilir. Periyodik sistemde 7 tane periyot bulunur. Aynı periyottaki elementlerin katman sayıları aynıdır.

Dünya’daki her şey elementlerden oluşur. Elementler görünüm, elektriği iletme, fiziksel hâl, elektron alıp verme gibi pek çok özellikler dikkate alınarak metal, ametal ve yarı metal şeklinde sınıflandırılır.
Metallerin özellikleri:

·        Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunurlar. Sadece cıva (Hg) katı hâlde bulunmaz.
·        Yüzeyleri parlaktır.
·        Tel ve levha hâline getirilebilirler.
·        Isıyı ve elektriği iletirler.
·        Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
·        Atomik yapılıdırlar.

Ametallerin özellikleri:
·        Yüzeyleri mattır.
·        Isı ve elektriği iyi iletmezler.
·        Tel ve levha hâline gelmezler.
·        Molekül yapılıdırlar.
·        Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
·        Erime ve kaynama noktaları düşüktür.


Soygazların özellikleri: 8A grubu elementleridir
·        Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
·        Tel ve levha hâline getirilemezler.
·        Oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunurlar.
·        Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal reaksiyona girmezler

Yarı Metal: Periyodik tabloda metaller ve ametaller arasında olan bazı elementler vardır. Bunlar yarı metal olarak adlandırılır.

0 Comments: