23 Aralık 2018

Saf Maddeler ve Özellikleri

Saf Maddeler
Maddelerin kendilerine özgü yapı taşlarına atom denir.
Aynı ya da farklı atomlar bir araya gelerek oluşturduğu yapıya molekülleri denir.
Aynı tür tanecik yada molekül içeren maddelere saf (arı) madde denir.
Saf Maddelerin Özellikleri;
·        Aynı tür taneciklerden (atom yada molekül) oluşur.
·        Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir.
·        Belirli bir kaynama ve donma noktası vardır.
·        Belirli bir yoğunluğa (özkütle) sahiptir.
 Saf maddeler element ve bileşik olarak ikiye ayrılır.

Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir.

Elementler sembollerle göste­rilir. Örnek: Demir Fe, Bakır Cu, Altın Au, Gümüş Ag, Platin Pt, İyot I bazı elementlerin semboleridir.
Her elenmentin atomları birbirinden farklıdır. Örnek: Kolye, altın atomlarına sahip iken, kalemin ucu,  karbon atomlarına sahiptir.
Bu yüzden her elementin özellikleri birbirinden farklıdır.
Elementler saf maddelerdir ve Saf maddelerin bütün özelliklerini taşır.
Elementler, atomik ve moleküler yapılı olmak üzere iki çeşittir.
Aynı cins atomların tek başlarına bir araya gelmesiyle atomik yapılı elemenler oluşur.
Aynı cins atomların gruplar hâlinde bir araya gelmesiyle moleküler yapılı elementler oluşur.
Saf Maddeler ve Özellikleri

Bileşik: Farklı atomların uygun koşullarda, belirli oranlarda bir araya gelmesiyle bileşik oluşur.

Bileşikler saf madelerdir ve formüllerle gösterilir. Örnek: Amonyak NH3, Karbondioksit CO2, Su H2O bazı bileşiklerin formülleridir.
Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybeder.
Örnek: Hidrojen (H) elementi yanıcı bir gaz, oksijen (O) elementi ise yakıcı bir gaz olmasına karşın oluşan su bileşiği (H2O), söndürücü sıvı özelliğine sahiptir.
Bileşikler, en az iki farklı tür elementten oluşur.

Aşağıdaki tabloda, ilk 18 elementin numarası, adı ve kullanım alanı verilmiştir.
1 Hidrojen - H :Roket yakıtı olarak kullanılır. Ayrıca suyun yapısında bulunur.
2 Helyum - He :Zeplin ve balon şişirmede kullanılır.
3 Lityum - Li :İlaçlarda, pil üretiminde, cam ve seramik yapımında kullanılır.
4 Berilyum - Be :Uçak ve uzay araçları yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır.
5 Bor - B :Isıya dayanıklı cam yapımında ve roket yakıtında kullanılır.
6 Karbon - C :Kömür, petrol ve doğal gaz yapısında bulunur.
7 Azot - N :Tarımda gübre yapımında kullanılır.
8 Oksijen - O :Dalgıçlarda ve astronotlarda solunum için oksijen tüplerinde kullanılır.
9 Flor - F :Diş macununun yapısında kullanılır.
10 Neon - Ne :Renkli reklam panolarında kullanılır.
11 Sodyum - Na :Kâğıt, gıda, tekstil ve sabunda kullanılır.
12 Magnezyum - Mg :Hava taşıtlarının yapısında kullanılır.
13 Alüminyum - Al :Mutfak araç gereçlerinde, elektrikli araçlarda ve içecek kutularında kullanılır.
14 Silisyum - Si :Camın yapısında kullanılır.
15 Fosfor - P :Suni gübre yapımında kullanılır.
16 Kükürt - S :Barut yapımında kullanılır.
17 Klor Cl : İçme sularını dezenfekte etmek için kullanılır.
18 Argon Ar : Ampullerde ve floresan lambalarda kullanılır.

0 Yorumlar: