17 Aralık 2018


Soluk alıp verme sırasında görevli olan bu yapı ve organların hepsi solunum sistemi olarak adlandırılır.
Solunum sisteminde; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, diyafram ve kaburga kasları  görev yapar.
  Solunum sistemi, hücrelerimiz için gerekli olan oksijeni havadan alır, hücrelerimizde oluşan karbondioksidi ise vücudumuzdan uzaklaştırır.
Solunum Sistemi

Burun: Dışarıdan alınan havayı nemlendirir ve hava içinde bulunan toz parçacıklarının burun kılları tarafından tutularak havanın temizlenmesini saglar.
Yutak: Burun ve ağızdan gelen havayı gırtlaga iletir.
Gırtlak: yapısında ses telleri sesin oluşumunu saglar. Alınan havayı soluk borusuna iletir.
Soluk borusu: Soluk borusunun görevi, havanın akciğerlere iletilmesini sağlamaktır. Soluk borusu salgıladıgı yapışkan sıvılarla hava ile gelen mikropların tutularak dışarıya atılmasını sağlar.
Bronşlar: Soluk borusu, bronş adı verilen iki, kola ayrılır.
Bronşçuk: Akciğerlerde gittikçe incelen bronşlar birçok dala ayrılarak bronşçukları oluşturur. Bronşçuklar alveollere bağlanır.
Alveoller: Akciğerde bulunan hava kesecikleridir. Alveoller etrafında bulunan kılcal damarlar ile gaz değişini sağlar. Vücuttan gelen karbondioksit alveollere, dışarıdan gelen oksijen kılcal damarlara geçer.
Diyafram: göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran, kastan oluşmuş bir yapıdır. Kubbeleşip düzleşerek soluk alıp vermeyi kolaylaştırır.
Göğüs kafesi: Kaburgalar arasında bulunan kaslar kasılıp gevşeyerek hava alınıp verilmesini kolaylaştırır.
Soluk Alma                         
        Soluk Verme
Diyafram kasılarak düzleşir. 
Diyafram gevşeyerek  kubbeleşir.
Kaburgalar arasındaki kaslar da kasılır.
Kaburgalar arası kasları gevşer.
Göğüs kafesinin dışa doğru genişler  
Göğüs kafesi daralır.
Akciğerlere hava dolar. 
Akciğerlerdeki hava dışarı atılır.

Not: Oksijenin solunum sisteminde sırasıyla izlediği yol; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveoller şeklindedir.

0 Yorumlar: