6 Ekim 2019

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Konu Anlatımı

Sözleşmeli Öğretmenlik , Aday Öğretmenliği kaldırma Sınavı,1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Konu Anlatımı Özet Notları İndir.
Bu Kanun: Türk Milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler eğitim sisteminin genel yapısı öğretmenlik mesleği okul bine ve tesisleri eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
Sözleşmeli Öğretmenlik , Aday Öğretmenliği kaldırma Sınavı, Asli Öğretmenliğe Geçme Sınavı, Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı Güncel Konu Anlatımı ve Konu Özetleri İndir.

0 Yorumlar: