6 Ekim 2019

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Konu Anlatımı

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Konu Anlatımı Özet Notları İndir

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 
Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Sözleşmeli Öğretmenlik , Aday Öğretmenliği kaldırma Sınavı, Asli Öğretmenliğe Geçme Sınavı, Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı Güncel Konu Anlatımı ve Konu Özetleri İndir.

0 Yorumlar: