6 Ekim 2019

657 Devlet Memurları Kanunu Konu Anlatımı

Aday Öğretmenliği kaldırma Sınavı, Asli Öğretmenliğe Geçme Sınavı, 657 Devlet Memurları Kanunu Konu Anlatımı Özet Notları İndir

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, öngörülen yönetmelikler Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Sözleşmeli Öğretmenlik , Aday Öğretmenliği kaldırma Sınavı, Asli Öğretmenliğe Geçme Sınavı, Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı Güncel Konu Anlatımı ve Konu Özetleri İndir.

0 Yorumlar: