26 Ekim 2019

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması

Geçmişte bilim insanları, canlıları hayvanlar ve bitkiler olmak üzere iki grupta incelemişlerdir. 
Bu incelemede bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar; hayvanları ise karada, suda ve havada yaşayanlar olarak sınıflandırmışlardı.
Bilim insanları bu kadar fazla canlıyı daha kolay inceleyebilmek için canlıları, canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre gruplar altında toplamışlardır.
Canlıları, benzerlik ve farklılıklarına göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir.
Gruplandırmayı yaparken canlıların yaşam alanı, hareket, beslenme, üreme gibi özelliklerinin benzerlik ve farklılıklarından yararlandılar.
Canlıları Sınıflandırmanın Faydaları;
Sınıflandırma canlıların incelenmesinde kolaylık sağlamaktadır.
Sınıflandırma sayesinde canlılar hakkında daha ayrıntılı bilgi elde edilir.
Canlılar arasındaki akrabalık ilişkileri ortaya çıkar.
Canlıların Sınıflandırılması
Canlılar; Mikroskobik Canlılar, Mantarlar, Bitkiler ve Hayanlar olmak üzere dört grup altında incelenir.
Mikroskobik Canlılar; Bakteri , Amip, Öglena ve Paramesyum örnek olarak verilebilir.
Mantarlar: Şapkalı mantarlar, Parazit mantarlar, Maya Mantarları ve Küf Mantarları olarak gruplara ayrılır.
Bitkiler: Çiçeksiz bitkiler ve Çiçekli bitkiler olarak iki grupta incelenir.
Hayvanlar: Balılar, Kurbagalar, Sürüngenler, Kuşlar ve Memliler olarak beş gruba ayrılır.

0 Yorumlar: