26 Ekim 2019

Mikroskobik Canlılar

Çevremizde çıplak gözle göremediğimiz çok sayıda canlı yaşar. Çok küçük olan bu canlıları
ancak mikroskop yardımı ile görebiliriz. Mikroskop, iki mercek yardımıyla küçük nesneyi büyük gösteren alete denir.
Gözle görülemeyip mikroskopla görülebilen canlılara mikroskobik canlılar denir.
Mikroskobik canlılara, Bakteri , Amip, Öglena ve Paramesyum örnek olarak verilebilir.
Mikroskobik Canlılar
Mikroskobik Canlıların Özellikleri;
Gözle görülemeyecek kadar küçüktürler.
Mikroskop yardımı ile görülebilirler.
Diğer canlılarla aynı ortak özelliklere sahiptir.
Uygun koşullarda çok hızlı çogalırlar.
Besinlerin çürümesine ve bozulmasına neden olurlar.
Hareket eder, ürer, beslenir ve büyür, Solunum ve boşaltım yapar.
Havada, suda, toprakta ve canlıların vücutlarında yaşayabilir.
Mikroskobik canlıların bazıları yararlı, bazıları ise zararlıdır.

Zararlı mikroskobik canlılar hastalık yapar bunlara mikrop denir. Örnek:Verem, kolera, grip, zatürre, sıtma ve dişlerin çürümesi mikropların yol açtığı hastalıklardır.
Bazıları bitki ve hayvanların vücutlarında parazit olarak yaşarlar.

Yararlı mikroskobik canlılar günlük yaşamda yediğimiz birçok besinin oluşmasını saglarlar.
Örnek; Yoğurt, peynir, sirke, turşu gibi besinler yararlı mikroskobik canlılar kullanılarak üretilen besinlere örnektir.
Bazı bakteriler, bitkinin havadaki azottan faydalanmasını sağlar.
Bazı bakteri türleri de vitamin ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılır.

Not: Mikroskobik canlılar yaşamın devamlılığı için çok önemlidir. 
Örneğin bu canlıların bir kısmı; ölü bitki ve hayvanları, yiyecek atıklarını çürüterek bunların toprağa karışmasını sağlar. 

Dikkat: Mikroskobik canlıların vücudunuza girmesini, Ellerinizi de bol su ve sabunla yıkayarak temizleyerek engelleyebiliriz.

0 Yorumlar: