27 Aralık 2020

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Çevremizde gördüğümüz maddeler renk, koku, tat, esneklik gibi bir çok özelliğe sahiptir. 
Maddelerin bu özelliklerinden bazıları birbirine benzerken, bazıları birbirinden farklıdır.
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin ortak özellikleri: Her maddenin sahip olduğu özelliklere maddenin ortak özellikleri denir.
Örnek: Hacim, kütle ve Maddenin tanecikli yapıda olması maddenin ortak özelliklerdir.
Not: Maddenin ortak özellikleri her maddede bulunması gereken özelliklerdir.
Maddenin ayırt edici özellikleri: Maddelerin kendilerine özgü özellikleri ayırt edici özellikleridir.
Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayıran özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.
Örnek: Saf maddelerin erime noktası, donma noktası, kaynama noktası ve yoğuşma noktası maddenin ayırt edici özellikleridir.
Not: İçerisinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.
Saf maddeler İçerisinde tek cins tanecik içeren maddelerdir.

1.Erime Noktası

Saf katı maddenin ısı alarak erimeye başladığı sıcaklık değerine erime noktası denir.
Her saf maddenin erime sıcaklığı birbirinden farklıdır.
Örnek: Buzun erime noktası 0 °C, demirin 1538 °C, etil alkolün -117 °C’tur.
Saf madde tamamen eriyinceye kadar sıcaklığı değişmez.
Erime noktası maddenin miktarına bağlı değildir.
Madde miktarının artması yada azalması erime süresini etkiler.

Soru 1: Bir kap içindeki katı maddeye ısı verilerek ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor.
Erime Noktası Soru

Bu tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)0-6 dk aralığında buzun sıcaklığı artmıştır.
B)6-10 dk arası buza ısı verilmemiştir.
C)Buzun erime noktası 0°C dir.
D)Erime süresince sıcaklığı değişmemiştir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Maddeye 0-12 dk arasında ısı verilmiştir. Cevap B’dir.


2.Donma Noktası

Saf sıvı maddenin ısı vererek donmaya başladığı sıcaklık değerine donma noktası denir.
Her saf maddenin donma sıcaklığı birbirinden farklıdır.
Örnek: Suyun donma noktası 0 °C, demirin 1538 °C, etil alkolün –117 °C’tur.
Saf madde tamamen donuncaya kadar sıcaklığı değişmez.
Donma noktası maddenin miktarına bağlı değildir.
Madde miktarının artması yada azalması donma süresini etkiler.
Aşağıda bazı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları verilmiştir.
Erime ve Donma Noktası

Soru 2: Yukarıdaki verilen maddelerin erime ve donma noktası gösteren tabloya bakılarak saf maddeler hakkında hangi yorum yapılamaz ?
A) Her saf maddenin erime sıcaklığı farklıdır.
B) Her saf maddenin donma sıcaklığı farklıdır.
C) Saf maddeler için erime ve donma sıcaklıkları ayırt edici özelliktir.
D) Bir maddenin erime ve donma sıcaklığı birbirinden farklıdır. 

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Saf bir maddelerin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir. Örnek Suyun erime ve donma sıcaklığı 0°C dir. Cevap D dir.


Not: Saf bir maddelerin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir.

3.Kaynama Noktası

Saf sıvı maddelerin ısı alarak kaynadığı sıcaklık değerine kaynama noktası denir.
Her saf maddenin kaynama sıcaklığı birbirinden farklıdır.
Örnek: Suyun kaynama noktası 100 °C, demirin 2750 °C, etil alkolün 78 °C’tur.
Saf maddenin kaynama sırasında sıcaklığı değişmez.
Kaynama sıcaklığı maddenin miktarına bağlı değildir.
Madde miktarının arması yada azalması kaynama süresini etkiler.
Aşağıda bazı maddelerin kaynama ve yoğuşma sıcaklıkları verilmiştir.
Kaynama ve yoğuşma noktas

Not: Saf bir maddelerin kaynama ve yoğuşma sıcaklıkları birbirine eşittir.

Soru 3: Aşağıda sıvı halde 20°C sıcaklığında bulunan etil alkolün belirli bir süre ısıtılması sonucu sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
kaynama noktası  Soru


Etil alkolün sıcaklık - zaman grafiğine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Sıcaklığı 20°C den 78°C ye çıkmıştır.
B) 78°C etil alkolün kaynama noktasıdır.
C) Isıtılan etil alkol saf madde değildir.
D) 78°C etil alkol için ayırt edici özelliktir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Saf maddelerin kaynama süresince sıcaklığı değişmez. Cevap C’dir.
0 Yorumlar: