17 Aralık 2020

Sıvı Basıncı

Sıvı Basıncı

Sıvılar akışkan oldukları için içine kondukları kapların temas ettikleri tüm yüzeyine basınç uygularlar.

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır ?

Sıvıların basıncı, sıvının derinliğine ve sıvı cinsine bağlıdır.

1.Sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır.
Sıvının derinliği arttığında sıvı basıncı artar ve sıvının derinliği azaldığında sıvı basıncı azalır. 

Soru 1: Fen Bilimleri öğretmeni sıvı basıncını anlatmak için şekildeki deneyi yapmaktadır.

Sıvı Basıncı ve Derinlik

Deney: Yaptığımız deneyde içi su dolu şişeye yukarıdan aşağıya doğru özdeş delikler açtık ve deliklerden akan suları gözlemlediğimizde en alttaki delikten akan suyun daha hızlı ve uzağa aktığını gözlemledik ve en üstteki delikten akan suyun yavaş ve daha yakına aktığı görülmüştür.
Fen Bilimleri öğretmeni yaptığı bu deneyde sıvı basıncının hangi özelliğini öğrencilerin görmelerini istemiştir ?
A) Sıvıların akışkan olduğunu görmelerini
B) Sıvıların basıncı derinlik artınca artacağını görmelerini
C) En fazla sıvının hangi delikten akabileceğini görmelerini
D) Sıvıların basıncının yoğunluğa bağlı olduğunu görmelerini

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız. Çözüm: Suyun daha uzağa akmasının sebebi basıncının fazla olmasıdır. Sıvının derinliği arttığında sıvı basıncı artar. Cevap: B’dir.

2.Sıvı basıncı yoğunlukla doğru orantılıdır.
Sıvının cinsi değiştiğinde sıvı basıncı da değişir. Her sıvının kendine ait yoğunluğu vardır. Sıvı yoğunluğu artığında sıvı basıncı da artar, Sıvı yoğunluğu azaldığında sıvı basıncı da azalır.

Soru 2: Şekildeki kaplar özdeştir, bu kaplara eşit miktarda farklı cins sıvılar doldurulmuştur.
Sıvı Basıncı Yoğunluk
Bu sıvıların yoğunlukları X>Y>Z şeklindedir. Sıvıların kap tabanına yaptıkları basıncları hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur ?

A) Y sıvısının basıncı X sıvısının basıncından büyüktür.
B) Z sıvısının basıncı Y sıvısının basıncından büyüktür.
C) En büyük sıvı basıncını X, en küçük sıvı basıncını Z oluşturur.
D) X,Y ve Z sıvılarının oluşturduğu basınçlar eşittir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız. Çözüm: Sıvı basıncı yoğunlukla doğru orantılıdır. Basınçlar arasındaki ilişki X>Y>Z şeklindedir. Cevap: C’dir.

Not: Sıvı basıncı kabın şekline, aynı derinlikte sıvı miktarına yada kabın duruş şekline bağlı değildir.

Soru 3: Aşağıdaki şekildeki kaplara aynı sıvılar konulmuştur.
Sıvı Basıncı Kap Şekli
Bu sıvıların içinde bulundukları kabın tabanına uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki hangisinde doğrudur?
A) P1 > P2 > P3 > P4
B)P2 > P1 > P4 > P3
C)P4 > P2 > P3 > P1
D)P1 = P2 = P3 = P4

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.Çözüm: Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Cevap D’dir.

Not: Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte iletir. Buna Pascal Prensibi denir.
Örnek: Damperli kamyonlar da sıvıların basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletmelerine güzel bir örnektir.

Sıvı Basıncının Kullanım Alanları

Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte iletmesinden (Pascal Prensibi) yola çıkılarak, Sıvı basıncı günlük yaşamda birçok alanda kullanılmıştır.
Örnekler:
İtfaiye merdivenleri, Kamyon damperleri, Berber koltukları, Hidrolik direksiyon ve firen sistemi, İlaç pompaları, Su Tulumbası, hidrolik lift sistemi gibi bir çok alanda kullanılır.

0 Yorumlar: