1 Ocak 2021

Isı ve Sıcaklık

Isı ve sıcaklık birbirleri ile ilişkili fakat farklı kavramlardır.
Günlük yaşamda kullanılırken Isı ile sıcaklık kavramları birbirleriyle karıştırılır. 
Isı ve Sıcaklık

Sıcaklık

Sıcaklık bir maddenin ne kadar sıcak yada soguk olduğunun gösteren bir ölçüdür.
Bir maddenin sıcaklık değeri termometreyle ölçülür.
Sıcaklığın birimi Celsius'tur (Selsiyus) ve “°C” şeklinde gösterilir.
Örnek: Bugün hava sıcaklığı 22 °C’tur.

Isı

Isı, sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınan ya da verilebilen bir enerjidir.
Alınan ya da verilen ısı kalorimetre kabı ile hesaplanır.
Isı birimi olarak kalori (cal) veya Joule (J) kullanılır.
Isı enerjisi madde miktarıyla doğru orantılıdır.
Örnek: Aynı sıcaklıkta bulunan maddelerden miktarı fazla olanın ısı enerjisi fazladır.

Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki
Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir.
Isı alan maddenin sıcaklığı genellikle artar.
Isı veren maddenin sıcaklığı genellikle azalır.
Not: Saf maddeler hal değiştirirken ısı alıp verse de sıcaklığı değişmez.

Soru 1: Günlük yaşamda ısı ile sıcaklık bir biri ile karıştırılan kavramlardır.
Yukarıdaki açıklamaya göre verilen örneklerden hangisinde ısı ve sıcaklık yanlış kullanılmıştır?
A) Bu gün hava sıcaklığı 35°C dir.
B) Normalde vücut ısısı 37 °C dir.
C) Su 100°C sıcaklığa ulaştığında kaynar.
D) Oda sıcaklığı normalde 25°C dir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Sıcaklık birimi °C dir, Vücut ısısı değil vücut sıcaklığı olmalıdır. Cevap B’dir.


Isı ile Sıcaklık Arasındaki Farklar
1. Isı enerjidir, Sıcaklık enerji değildir.
2. Isı maddeler arasında alınıp verilebilir, Sıcaklık alınıp verilemez.
3. Bir maddenin ısısı doğrudan ölçülemez, sıcaklık doğrudan ölçülebilir.
4. Isı madde miktarına bağlıdır, Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.

Soru 2: Isı ve sıcaklık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Isı bir enerji türüdür.
B) Sıcaklık termometre ile ölçülür.
C) Sıcaklık maddeler arasında alınıp verilebilir.
D) Isının birimi kaloridir.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Sıcaklık maddeler arasında alınıp verilemez, Isı maddeler arasında alınıp verilir. Cevap C’dir.


Isı Alış Verişi

Sıcaklıkları farklı maddeler birbirlerine temas ettirildiğinde maddeler arasında ısı alış verişi olur.
Isı enerjisi sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru aktarılır.
Isı alış verişi maddelerin sıcaklıkları eşit olunca biter.
Isı veren maddenin sıcaklığı azalır, Isı alan maddenin sıcaklığı artar.

Isı Alış Verişi

Not: Sıcaklıkları eşit maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.

Soru 3: Sıcaklıkları farklı özdeş X ve Y küpleri, şekildeki gibi birbirlerine temas ettirilerek bir süre bekleniyor.
Isı Alış verişi soru
Bu küpler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Y ısı verir X ısı alır.
B) Isının akış yönü Y’ten X’ye doğrudur.
C) X, önce ısı verir sonra ısı.alır
D) X ve Y’nin son sıcaklıkları eşit olur.

Cevabı Görmek İçin Tıklayınız.

Çözüm: Isı alış verişi sıcaklık eşit olunca biter. Cevap C’dir.
0 Yorumlar: