23 Ocak 2021

Karışımlar

Birden çok maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle karışımlar oluşur.
Karışımların içinde en az iki çeşit madde bulunur.
Örnek: Çorba, köfte, salata, limonata, meyveli süt karışımlara örnek verilebilir.
Karışımların Özellikleri
Karışımlar saf madde değildir.
Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini korurlar.
Karışımı oluşturan maddeler her oranda karışabilir.
Karışımlar formül ya da sembollerle ifade edilmez.
Karışımlar yapısına göre homojen ve heterojen olarak ikiye ayrılır.

1.Heterojen Karışım

Karışımı oluşturan maddeler birbiri içinde eşit dağılmamasına heterojen karışım denir.
Karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit dağılmadığından;
Heterojen karışımlar her tarafında aynı özelliği göstermezler.
Dışarıdan bakıldığında birden fazla madde karışımın içerdiği fark edilebilir.
Heterojen Karışımlar
Örnek: Zeytinyağı-su, Kum-su, Toprak, salata ve çorba ... vb heterojen karışımlardır.

2.Homojen Karışım

Karışımı oluşturan maddelerin birbiri içinde eşit bir şekilde dağılmasına homojen karışım denir.
Homojen karışımlar her tarafında aynı özelliği gösterir ve tek bir madde gibi görünürler.
Örnek: Çay, tuzlu su, şekerli su, deniz suyu ve kolonya ...vb homojen karışımlardır.
Homojen Karışımlar
Homojen karışımlara çözelti adı verilir.
Çözeltiler çözücü ve çözünen maddelerden oluşur.
Çözeltiler karışımı oluşturan maddelerin fiziksel hallerine göre; Katı-katı, sıvı-sıvı, gaz-gaz ve sıvı-gaz şeklinde guruplara ayrılır.
Karışımda miktarı çok olana çözücü, miktarı az olana ise çözünen denir.
Günlük yaşamda en çok kullandığınız çözücü sudur.

Çözünme Olayı

Bir maddenin başka bir madde içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir.
Örnek: Suyun içine katılan şekerin çözünerek, su içinde her yere dağılması çözünmedir.

Çözünme hızına etki eden faktörler;

1.Temas Yüzeyi: Tanecik boyutunun küçülmesi temas yüzeyinin artırır. 
Temas yüzeyinin artması çözünme hızını artırır.
Örnek: Su içine katılan toz şeker, küp şekerden daha hızlı çözünür.
2.Sıcaklık: Sıcaklık çözücülerde çözünme hızı, soğuk çözücülere göre daha hızlıdır.
3.Karıştırma:Karıştırma maddelerin çözünme hızını artırır.

Deney Yöntemi

Fen Bilimlerinde bilgileri elde etmek için deneyler yapılır.
Bir deney yapılırken belli değerler sabit tutularak diğerleri kontrol edilir.
Deney yapılırken Bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkeni kullanılır.
1.Bağımsız Değişken: Deney sırasında değiştirilen değişkenlere bağımsız değişken denir
Araştırılmak istenen özelliğe bağımsız değişkendir.
Araştırma sorusu bağımsız değişkene göre sorulur.

2.Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken adı verilir.
Araştırmada elde edilen sonuç bağımlı değişkendir.

3.Kontrol Değişkeni: Deney sırasında değeri sabit tutulan değişkenlere kontrol değişkeni denir.
Kontrol değişkeni bazı özelliklerin deney sonucunu etkilememesini sağlar.

0 Yorumlar: