9 Ocak 2021

Kimya Endüstrisi

Birçok sektör için gereken ham maddeleri veya ara ürünleri üreten tesislerin tümüne kimya endüstrisi denir.
Kimya endüstrisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.
Kimya endüstrisi diğer endüstri kollarının gelişmesini sağlar.
Kimya endüstrisi ülkenin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir.
Günlük yaşamda kullandığımız bir çok ürün kimya endüstrisi çalışmaları sonucu üretilmiştir.
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Kimya endüstrisi çalışma alanları;
1.Temizlik ürünleri
2.Gıda ürünleri
3.Boya ürünleri
4.Kozmetik ürünleri
5.Sağlık ve ilaç ürünleri
6.Otomotiv ürünleri
7.Tarım ürünleri
8.Petrol ürünleri
9.Laboratuvar kimyasalları gibi bir çok alanda çalışmaktadır.

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Cumhuriyetten önce temizlik maddeleri üreten işletmeler vardı.
Türkiye'de kimya endüstrisi Cumhuriyetin ilanından sonra artmıştır.
1950 yılına kadar devlet kimya endüstriyi desteklemek için fabrikalar açmıştır.
1950 yılından sonra özel sektör kimya endüstri alanında yatırıma yönelmiştir.
1911 → İlk çimento fabrikası açıldı.
1921 → Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
1923 → Şeker Fabrikası
1962 → Kütahya Azot Sanayisi
2000'li yıllarda küçük ve orta boy fabrikalar açılmıştır.

Ülkemizin Kimya Endüstrideki Yeri

Türkiye kimya sektöründe ithalata bağımlı bir ülkedir..
Kullanılan ham maddenin yüzde %70’i ithal edilmekte, %30’u yerli üretimle karşılanmaktadır.
Türkiye kimya sektöründe gelişmemiş ülkedir ama gelişime de açık ülkelerdendir.
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Grafikten anlaşılacağı üzere ithalatımız ihracatımızdan daha fazla gerçekleşmektedir.
Kimya Sektöründe en çok ithal ettiğimiz ürünler:
1.Mineral yakıtlar ve yağlar
2.Plastik ve plastikten mamul eşyaları
3.Organik kimyasallar
4.Eczacılık ürünleri
5.Kauçuk ve kauçuktan eşyalar.
En fazla kimyasal ürünleri ithal ettiğimiz ülkeler; Rusya, Almanya, İtalya ve Hindistan’dır.

Kimya Sektöründe en çok İhraç ettiğimiz ürünler:
1.Plastik ve plastikten mamul eşyalar.
2.Mineral yakıtlar ve yağlar.
3.Kauçuk ve kauçuktan eşyalar.
4.İnorganik kimyasallar.
5.Eczacılık ürünleri.
En fazla kimyasal ürünleri ihraç ettiğimiz ülkeler;ABD, Almanya, Mısır, Irak ve İspanya dır.
Grafikten de anlaşılacağı gibi aynı ürünleri hem ithal, hem de ihraç etmekteyiz.
Kimya sektörünün illere göre dağılımı; %38,6’sı İstanbul, %6,6’sı İzmir, %6,5’i Ankara, %5,4’ü Bursa’da yer almaktadır.
Türkiyede Kimya Endüstrisi illere göre dağılımı

Kimya sektöründe faaliyet gösteren tesislerin yaklaşık %96’sı küçük ölçekli, %2,5’i orta ölçekli ve %1,5’i büyük ölçekli işletmelerdir.

Kimya Endüstrisine Katkı Sağlayan Kuruluşlar

1.Tübitak MAM
Parmak izi belirleme tozu, İlaç, kömür, enerji gibi pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır.

2.Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Silah, mühimmat, patlayıcı, TSK ihtiyaçları gibi birçok ürünün üretimini gerçekleştir.

3.Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)
Bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve kullanımını yaygınlaştırmaya çalışan kurumdur.

4.Tüpraş
Türkiye'deki petrol rafineleri Tüpraş'a bağlı olarak çalışır.


0 Yorumlar: